Skip to main content

Waarom?

Waarom Matereelregistratie.nl ?

Materieelregistratie.nl is opgericht om een efficient en effectief materieelbeheer te bewerkstelligen.

Voor de efficiënte uitvoering van werkzaamheden hebben medewerkers de juiste items nodig op het juiste moment!
Het niet beschikbaar zijn van materieel levert faalkosten op. Denk aan het zoeken naar kwijtgeraakt materieel, levertijd van nieuw besteld materieel, uiteindelijk moet soms uw klant wachten omdat er geen materieel beschikbaar is!

Bij de budget bewaking van elk bedrijf speelt ook het materieel een grote rol, wanneer moet er geinvesteerd worden en hoeveel is de vraag die de financiele mensen stellen. Investeringen in materieel komen meestal onverwacht en op een ongelegen tijdstip. Het hebben van de informatie over het materieel is dus een eerste behoefte voor een goede bedrijfsvoering.

Men moet op elk moment kunnen zien waar of bij wie een bepaald item zich bevindt en vervolgens is het tevens van belang dat men weet tot wanneer een bepaald item in gebruik is.

Certificering en keuringen

Ook in het kader van certificering zijn deze gegevens van belang:

  • Wanneer is het item gekeurd?
  • Wat is eraan gerepareerd?
  • Wie heeft het item in gebruik?
  • Wanneer moet het wederom worden gekeurd?

Dat zijn de vragen die regelmatig gesteld worden door de auditors van de certificerende instantie.

Uitbesteed materieelbeheer

Steeds vaker werken bedrijven met verschillende gespecialiseerde bedrijven op het gebied van materieelbeheer. Hierbij is het zeer belangrijk het overzicht te houden op alle verschillende items.

Externe bedrijven kunnen met toestemming van het uitvoerende bedrijf de gegevens online inzien en indien gewenst ook bewerken. Hiermee bereiken we een optimaal beheer van het materieel.

Een ander probleem is het kwijt raken van items, voor veel ondernemers een doorn in het oog. Door het jaar heen geven medewerkers materieel aan elkaar door of lenen het aan elkaar uit zonder dat het bedrijf wat eigenaar is van het item hiervan op de hoogte is. Vaak komen bij de keuringen een aantal items tevoorschijn en zijn een ander aantal items onvindbaar. Een goede en up to date administratie is de basis voor de terugvindbaarheid en het overzicht.

Hoe optimaal te beheren?

Via Materieelregistratie.nl kunt u online alle gegevens van uw materieel inzien en eventueel aanpassen. U kunt uw partners welke bijvoorbeeld uw materieel beheren toestemming geven om ook online de gegevens in te zien en te bewerken. Hiermee bereiken we een optimaal beheer van het materieel.

Bij Materieelregistratie.nl kunt u zelfs de medewerkers een inlogcode geven zodat ze zelf items kunnen inzien. Zeer praktisch voor de bedrijven waarbij de medewerkers medeverantwoordelijk zijn voor het beheer van het materieel.